Waterbergingsgebied Blokhoven

Om wateroverlast in Polder Blokhoven te voorkomen legt Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden een waterbergingsgebied aan. Hierbij is samenwerking gezocht met de Gemeente Houten, om de aanleg van het waterbergingsgebied te combineren met een versterking van de cultuurhistorische en recreatieve beleving. Hier is invulling aan gegeven in de vorm van het aanleggen van een inundatiegebied. Het maaiveld van het inundatiegebied wordt afgegraven waardoor er een plas ontstaat van 1 ha. Wanneer de waterberging ingezet wordt zal nog eens een extra gebied van 2,2 ha onder water gezet worden. De Gemeente Houten heeft daarnaast het voornemen om met regelmaat het inundatieveld vol te laten lopen, om zo de werking van de Nieuwe Hollandse Waterlinie beleefbaar te maken. Deze gebeurtenis wordt “Beleef de inundatie” genoemd.


Opdrachtgever: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Werkzaamheden:  oktober 2016 – maart 2017
Locatie: Schalkwijk


Aannemingsbedrijf Gebr. Schep BV uit Montfoort heeft van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden opdracht gekregen om waterbergingsgebied Blokhoven te realiseren. Er zal worden begonnen met het aanbrengen van constructies, zoals de stuw, de vispassage en damwanden langs de Blokhovense Wetering. Vervolgens kan er begonnen worden met het ontgraven van het inundatiegebied. Naar verwachting zal het werk maart 2017 opgeleverd worden.

De werkzaamheden van Aannemingsbedrijf Gebr. Schep BV bestaan onder andere uit:

  • Het aanbrengen van een betonnen stuw met vispassage
  • Het vergraven en verbeteren van bestaande watergangen
  • Het graven van nieuwe watergangen
  • Het graven van een waterberging met inundatieveld met een totale oppervlakte van 3,2 hectare
  • Het aanleggen van kanosteigers bij de nieuwe stuw en Gemaal Blokhoven
  • Het aanleggen van diverse wandelpaden, inclusief een vlonderpad
  • Omgevingsmanagement

Aannemingsbedrijf Gebr. Schep BV informeert omwonenden door middel van een maandelijke nieuwsbrief. Hiermee houden we de omwonenden op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden, de planning en de genomen maatregelen om overlast voor omwonenden te beperken. Het laatste nieuws over Polder Blokhoven leest u op de website van het Hoogheemraadschap de Stichtste Rijnlanden, www.hdsr.nl.

Nieuwsbrief #1 – December 2016

Nieuwsbrief #2 – Januari 2017

Nieuwsbrief #3 – Februari 2017

Nieuwsbrief #4 – Maart 2017

Nieuwsbrief #5 – April 2017