Duiker Halve Raak

Hoogheemraadschap van Rijnland werkt aan het op orde brengen en verbeteren van het watersysteem in de omgeving van Boskoop. De doorstroom in de Gouwepolder is momenteel niet optimaal doordat de wegen het watersysteem doorsnijden.Hierdoor heeft het water in de polder slechts beperkte mogelijkheid om naar het gemaal Brans te stromen. Hierdoor kan plaatselijk het waterpeil oplopen.


Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland
Werkzaamheden:  januari 2017 – maart 2017
Locatie: Boskoop


In het kader van het Watergebiedsplan Greenport Boskoop worden maatregelen genomen om het watersysteem in de omgeving van Boskoop te verbeteren. Eén van deze maatregelen is het aanleggen van een nieuwe duiker in de Halve Raak te Boskoop. Door de aanleg van deze duiker wordt een nieuwe mogelijkheid gecreëerd voor het water om naar gemaal Brans te stromen. Meer informatie over het Watergebiedsplan en de duiker in de Halve Raak kunt u vinden op de website van Hoogheemraadschap van Rijnland.

Aannemingsbedrijf Gebr. Schep BV heeft opdracht gekregen om deze nieuwe duiker te realiseren. De duiker betreft een behoorlijke constructie om de inwendige afmeting van 1,40 m bij 3,65 m te halen. Deze duiker is gerealiseerd door onder andere een combinatie van damwandplanken en buispalen toe te passen. Ook hebben we een vloer van onderwaterbeton en een prefab betonnen dek met stootplaten aangebracht.

Om de duiker te kunnen realiseren is onder meer de weg opengebroken en naderhand hersteld. Ook is bij de openingen van de duiker beschoeiing in de vorm van een houten damwand en een bodembescherming aangebracht. Dit alles hebben we ruim binnen de strakke deadline van Hoogheemraadschap van Rijnland uitgevoerd, zodat de bereikbaarheid van de omliggende bedrijven weer op tijd voldoende was.