Vispassage Gemaal Teylingens

Gemaal Kamerik Teylingens zorgt voor de waterafvoer uit de polders in en rondom Kamerik. Om in droge tijden de polder van extra water te voorzien is er langs het gemaal een inlaatduiker aangebracht. Deze inlaatduiker werkte helaas niet meer naar behoren en moest vervangen worden. Daarnaast bestond de wens om het voor vissen mogelijk te maken de kunstwerken te passeren en het peilverschil van 1,5 meter te overbruggen, om zo verder stroomopwaarts te gaan.


Opdrachtgever: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Uitvoering: augustus 2016 – oktober 2016
Locatie: Kamerik


De bestaande inlaatduiker zal worden verwijderd en worden vervangen door een PE buis met een diameter van 640 mm. Deze nieuwe buis zal aan beide zijden worden voorzien van een automatische afsluiter. De beperkte werkruimte tussen een oude sluiskolk en de N405 maken dit tot een uitdagend project. Daarnaast is de grond waarin gegraven moet worden vervuild met PAK, wat betekend dat dit project tevens een sanering is.

De vispassage werkt volgens het zelfde principe als een scheepssluis. Doordat beide zijden van de vispassage zijn voorzien van automatische afsluiters kan steeds één zijde van de buis open gezet worden, waardoor vissen verder kunnen zwemmen. Tegelijkertijd voorkomt dit een onnodig grote stroom water van het hoger gelegen peil naar de polder rondom Kamerik. Overigens blijft de schuif wel altijd op een keer staan, zodat er een zogenaamde ‘lokstroom’ is die de vissen aantrekt.