Reconstructie Industrieterrein Stolwijk

Bij een weginspectie in 2011 is gebleken dat het straatwerk en de asfaltverhardingen van het industrieterrein in Stolwijk nauwelijks meer voldoet aan de uitgangspunten van het CROW. Daarnaast ondervond men op het industrieterrein regelmatig wateroverlast bij (hevige) regenval. Dit alles was reden om het industrieterrein te reconstrueren. De Gemeente Krimpenerwaard heeft alle benodigde onderzoeken uit laten voeren en heeft het werk aan Aannemingsbedrijf Gebr. Schep BV gegund. Dit werk brengt de nodige uitdagingen mee, zo is er slechts beperkte werkruimte en moeten de bedrijven op het industrieterrein zo min mogelijk gestoord worden in hun bedrijfsvoering. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor omleidingsroutes zeer beperkt, moet het werk gefaseerd uitgevoerd worden en zal er ook een stuk van het industrieterrein gesaneerd moeten worden.

Opdrachtgever: Gemeente Krimpenerwaard
Uitvoering: Oktober 2016 – zomer 2018
Locatie: Stolwijk, Zuid-Holland

Het werkgebied is gelegen in Stolwijk en omvat de Nijverheidsweg, de Industrieweg, de Tentweg, (een gedeelte van) de Koolwijkseweg, (een gedeelte van) de Sportlaan en de Vlietstraat. De werkzaamheden van Aannemingsbedrijf Gebr. Schep BV bestaan onder andere uit:

  • Het verwijderen en opnieuw aanleggen van de riolering
  • Het uitvoeren van een ophoging van de openbare weg
  • Het aanbrengen van nieuwe verhardingen, waarvan het merendeel asfalt
  • Het vervangen van het groen en bomen
  • Het saneren van met minerale olie vervuilde grond

Daarnaast worden in opdracht van de Gemeente Krimpenerwaard, Oasen en Stedin door andere aannemers de lichtmasten en een groot aantal kabels en leidingen vervangen. Meer informatie over dit project kunt u vinden op de website van de Gemeente Krimpenerwaard. Ook de meest recente nieuwsbrief kunt u hier vinden.