Inrichtingsmaatregelen Polder de Noordplas

Polder de Noordplas ligt ongeveer 5 meter onder zeeniveau. Door de lage ligging van het gebied kent het de nodige uitdagingen in het waterbeheer. Om deze uitdagingen beter beheerbaar te maken heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland besloten het waterpeil in een groot aantal peilvakken te wijzigen. Om deze wijzigingen mogelijk te maken moeten een aantal dammen, stuwen en niveaumeters aangelegd worden.


Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland
Uitvoering: april 2016 – juli 2016
Locatie: Benthuizen


Het werk omvat in totaal 9 maatregelen. Hieronder vallen het aanbrengen van maar liefst 6 peilscheidingen/stuwen en enkele gronddammen. Aannemingsbedrijf Gebr. Schep BV heeft niet alleen de uitvoering van dit project gedaan, maar ook het Programma van Eisen van de opdrachtgever gebruikt om voor elke maatregel tot een definitief ontwerp te komen.

img_1757