Verdrogingsbestrijding Leeuwenburg en Sterkenburg

Om de waterbeheersing binnen de landgoederen Leeuwenburg en Sterkenburg beter af te stemmen op de landbouw- en natuurfunctie van het gebied, zijn er in opdracht van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden een aantal inrichtingsmaatregelen aangebracht. Aannemingsbedrijf Gebr. Schep BV heeft deze inrichtingsmaatregelen in dit bijzondere gebied uitgevoerd.


Opdrachtgever: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Uitvoering: augustus 2016 – oktober 2016
Locatie: Driebergen-Rijsenburg


De inrichtingsmaatregelen bestonden onder andere uit het aanbrengen van kunststof stuwputten, het aanbrengen en vervangen van duikers en het aanbrengen van peilscheidingen d.m.v. een vaste gronddam. Daarnaast zijn er nieuwe watergangen ontgraven, een bestaande watergang verontdiept en zijn er twee betonnen schotbalkstuwen aangebracht van ca. 9 meter breed.

hpim1086