Reconstructie Centrum Stolwijk

Reconstructie Centrum Stolwijk

In opdracht van Gemeente Krimpenerwaard voert Aannemingsbedrijf Gebr. Schep BV de reconstructie van het centrum van Stolwijk uit. Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit het verwijderen van de bestaande bestrating en het aanbrengen van nieuwe bestrating.

Lees meer
Waterbergingsgebied Blokhoven

Waterbergingsgebied Blokhoven

Om wateroverlast in Polder Blokhoven te voorkomen legt Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden een waterbergingsgebied aan. Hierbij is samenwerking gezocht met de Gemeente Houten, om de aanleg van het waterbergingsgebied te combineren met een versterking van de cultuurhistorische en recreatieve beleving.

Lees meer
Reconstructie Industrieterrein Stolwijk

Reconstructie Industrieterrein Stolwijk

Bij een weginspectie in 2011 is gebleken dat het straatwerk en de asfaltverhardingen van het industrieterrein in Stolwijk nauwelijks meer voldoet aan de uitgangspunten van het CROW. Daarnaast ondervond men op het industrieterrein regelmatig wateroverlast bij (hevige) regenval.

Lees meer

Referenties