Stuw- en Vispassage Breudijk

Stuw Breudijk zorgt er voor dat het waterniveau van polder Breudijk op peil blijft. Via stuw Breudijk wordt overtollig water afgevoerd naar Gemaal Gerverscop. Deze stuw is echter sterk verouderd en voldoet daardoor niet meer aan de hedendaagse technische eisen. Daarnaast waren er problemen met de onderloopsheid van de stuwklep en de achterloopsheid van de duiker. Ook was de oude stuw niet vispasseerbaar en daarom een belemmering voor de vismigratie.


Opdrachtgever: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Uitvoering: september 2016
Locatie: Harmelen


Aannemingsbedrijf Gebr. Schep BV heeft een nieuwe stuw geplaatst en deze aangesloten op de bestaande duiker. Daarnaast zijn de problemen met de achterloopsheid van de duiker aangepakt en is de nieuwe stuw voorzien van een betonnen vispassage.

breudijk