Duiker Rijneveld-Oost

Hoogheemraadschap van Rijnland werkt aan het op orde brengen en verbeteren van het watersysteem binnen de Gouwepolder te Boskoop. De Gouwepolder is een intensief gebruikt gebied dat bekend staat om het grote aantal boomkwekers dat zich hier heeft gevestigd.

Doordat de Gouwepolder een groot oppervlak beslaat, is het bij hevige neerslag een uitdaging om het water snel genoeg vanuit het noorden van de polder naar het meer zuidelijk gelegen gemaal Th. Brans te laten stromen.


Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland
Werkzaamheden: september 2020 – januari 2021
Locatie: Boskoop


In het kader van het Watergebiedsplan Greenport Boskoop worden maatregelen genomen om het watersysteem te verbeteren. Een eerder genomen maatregel was het aanleggen van een nieuwe duiker in de Halve Raak en de duiker aan de Insteek te vernieuwen en qua capaciteit fors vergroot. De volgende maatregel is het realiseren van een nieuwe duiker in het Rijneveld. 

Aannemingsbedrijf Gebr. Schep BV heeft opdracht gekregen om deze nieuwe duiker te realiseren. Vooraf hebben wij alle voorbereidende werkzaamheden m.b.t. kabels en leidingen verzorgd. Communicatie met NUTS-partijen en omwonenden. De duiker betreft een behoorlijke constructie en is gerealiseerd door onder andere een combinatie van damwandplanken en buispalen toe te passen. Ook hebben we een vloer van onderwaterbeton en een prefab betonnen dek met stootplaten aangebracht. Aanbrengen funderingen en asfaltwerkzaamheden.
Om de duiker te realiseren is onder meer de weg opgebroken en naderhand hersteld.

Timelapse realisatie Duiker Rijneveld