Waterbergingsgebied Blokhoven

Om wateroverlast in Polder Blokhoven te voorkomen legt Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden een waterbergingsgebied aan. Hierbij is samenwerking gezocht met de Gemeente Houten, om de aanleg van het waterbergingsgebied te combineren met een versterking van de cultuurhistorische en recreatieve beleving.

Meer lezen

Duiker Halve Raak

Hoogheemraadschap van Rijnland werkt aan het op orde brengen en verbeteren van het watersysteem in de omgeving van Boskoop. De doorstroom in de Gouwepolder is momenteel niet optimaal doordat de wegen het watersysteem doorsnijden.

Meer lezen

Reconstructie Industrieterrein Stolwijk

Bij een weginspectie in 2011 is gebleken dat het straatwerk en de asfaltverhardingen van het industrieterrein in Stolwijk nauwelijks meer voldoet aan de uitgangspunten van het CROW. Daarnaast ondervond men op het industrieterrein regelmatig wateroverlast bij (hevige) regenval.

Meer lezen

Referenties