Waterbergingsgebied Blokhoven

Om wateroverlast in Polder Blokhoven te voorkomen legt Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden een waterbergingsgebied aan. Hierbij is samenwerking gezocht met de Gemeente Houten, om de aanleg van het waterbergingsgebied te combineren met een versterking van de cultuurhistorische en recreatieve beleving.

Meer lezen

Reconstructie Industrieterrein Stolwijk

Bij een weginspectie in 2011 is gebleken dat het straatwerk en de asfaltverhardingen van het industrieterrein in Stolwijk nauwelijks meer voldoet aan de uitgangspunten van het CROW. Daarnaast ondervond men op het industrieterrein regelmatig wateroverlast bij (hevige) regenval.

Meer lezen

Vispassage Gemaal Teylingens

Gemaal Kamerik Teylingens zorgt voor de waterafvoer uit de polders in en rondom Kamerik. Om in droge tijden de polder van extra water te voorzien is er langs het gemaal een inlaatduiker aangebracht. Deze inlaatduiker werkte helaas niet meer naar

Meer lezen

Referenties